Apvalios lietaus nuvedimo sistemos montavimas

Apvalios lietaus nuvedimo sistemos montavimas. Planas. Eskizas. Elementai.

Apvalios lietaus nuvedimo sistemos montavimas.

Lietaus nuvedimo sistema Ø 125/100 mm ir Ø 150/120 mm

1. Latako galinis dangtelis
2. Latakas
3. Išorinis latako kampas
4. Latako laikiklis
5. Įlaja
6. Vidinis latako kampas
7. Alkūnė
8. Lietvamzdis
9. Lietvamzdžio laikiklis
10. Lietvamzdžio alkūnė

Lietaus nuvedimo sistemos komponentai

1. Latako galinis dangtelis
2. Latakas
3. Latako jungtis
4. Vidinis latako kampas
5. Išorinis latako kampas
6. Latako laikiklis, ilgasis
7. Latako laikiklis, trumpasis
8. Latako laikiklis, ilgasis, su apkaba
9. Latako laikiklis, trumpasis, su apkaba
10. Latako laikiklis, trumpasis, reguliuojamas
11. Lietvamzdis
12. Įlaja
13. Lietvamzdžio laikiklis
14. Alkūnė A
15. Alkūnė B
16. Lietvamzdžio alkūnė

Lietaus nuvedimo sistemos užsakymas

Prieš užsakydami lietaus nuvedimo sistemą suteikite šią informaciją:
• stogo brėžinį su matmenimis
• stogo kraštinių ilgį (L)
• aukštį nuo žemės iki apatinio karnizo krašto (H)
• išsikišusio stogo krašto plotį (C)

Lietaus nuvedimo sistemos užsakymas

Ordering Lietaus nuvedimo sistemos užsakymas.

Lietaus nuvedimo sistemos skersmuo ir jos montavimo specifikacija priklauso nuo stogo ir pastato matmenų ir konfigūracijos.

Vienam kvadratiniam metrui stogo ploto reikalingas vienas  kvadratinis centimetras lietvamzdžio skerspjūvio. Mūsų lietaus nuvedimo sistemos skerspjūvis yra 68 kvadratiniai centimetrai. Didžiausias atstumas tarp lietvamzdžių neturi viršyti 10 metrų, priešingu atveju intensyvių kritulių metu lietvamzdžiai negalės pašalinti viso vandens nuo stogo. Kuo mažesnis atstumas tarp lietvamzdžių, tuo mažesnė tikimybė, kad vanduo užšals šaltuoju žiemos laikotarpiu, o krintantys lapai užstrigs lietvamzdyje.

Reikalingi įrankiai ir papildomos medžiagos

Kokybiškam lietaus nuvedimo sistemos montavimui reikalingi elektrinis pjūklas arba skardos žirklės, grąžtas, kniedžių užspaudimo replės, varžtai ir kniedės.

Lietaus nuvedimo sistemos komponentų įbrėžimus, atsiradusius transportavimo arba montavimo metu, galima uždažyti atitinkamais dažais.

Medžiagų pjovimui niekada nenaudokite abrazyvinių diskų!

Latako laikiklių montavimas

Latako laikiklių montavimas pradedamas nuo palinkusios link lietvamzdžio karnizo pusės.

Latako laikiklių montavimas..

Latako laikiklių montavimas pradedamas nuo palinkusios link lietvamzdžio karnizo pusės. Pirmas ir paskutinis laikiklis montuojami maždaug 150 mm atstumu nuo karnizo galo.

Rekomenduojama palikti vieną varžtą nepriveržtą iki galo.

Rekomenduojama palikti vieną varžtą..

Pirmas laikiklis tvirtinamas taip, kad atstumas tarp įsivaizduojamo stogo paviršiaus pratęsimo ir latako būtų ne mažesnis negu 25 mm. Rekomenduojama palikti vieną varžtą nepriveržtą iki galo, kad prie jo kepurėlės būtų galima pritvirtinti lyginamąjį trosą.

Kitas laikiklis karnizo lentos gale tvirtinamas atsižvelgiant į reikiamą latako nuolydį.

Kitas laikiklis karnizo lentos gale..

Kitas laikiklis karnizo lentos gale tvirtinamas atsižvelgiant į reikiamą latako nuolydį. Rekomenduojamas latako nuolydis yra 2-3 mm vienam latako metrui. Vienas šio laikiklio varžtas irgi paliekamas neprisuktas iki galo, kad prie jo galima būtų pritvirtinti kitą lyginamojo troso galą.

Atstumas tarp latako laikiklių neturi viršyti 900 mm.

Gutter hanger required distance.

Atstumas tarp latako laikiklių neturi viršyti 900 mm. Kiti laikikliai tvirtinami prie karnizo krašto pagal lyginamąjį trosą. Galiausiai priveržiami nepriveržti varžtai, prie kurių buvo pritvirtintas lyginamasis trosas.

Įlajos montavimas

Pažymimas taškas, kuriame lietvamzdis bus tvirtinamas prie latako.

Pažymimas taškas, kuriame lietvamzdis bus tvirtinamas prie latako.

1. Pažymimas taškas, kuriame lietvamzdis bus tvirtinamas prie latako. Pažymėtoje latako vietoje skardos žirklėmis iškerpama skylė.

Priekinė įlajos dalis užkabinama už priekinės latako dalies ir sukant, įstatoma į reikiamą vietą.

Priekinė įlajos dalis užkabinama už priekinės latako dalies ir.

2. Priekinė įlajos dalis užkabinama už priekinės latako dalies ir, sukant, įstatoma į reikiamą vietą.

Dįlajos galinės kabės tvirtai užspaudžiamos ant latako.

įlajos galinės kabės tvirtai užspaudžiamos ant latako.

3. įlajos galinės kabės tvirtai užspaudžiamos ant latako.

Latako galinio dangtelio montavimas

Pirmiausiai jungties vieta sutepama silikonu.

Pirmiausiai jungties vieta sutepama silikonu.

1. Pirmiausiai jungties vieta sutepama silikonu. Po to galinis dangtelis įstatomas į tam numatytus latako griovelius.

Galinio dangtelio skliaustas išlenkiamas taip.

Galinio dangtelio skliaustas išlenkiamas taip.

2. Galinio dangtelio skliaustas išlenkiamas taip, kad prisiglaustų prie latako krašto.

Latako montavimas

Prieš latako montavimą rekomenduojama sujungti visus jo komponentus (galinius dangtelius, įlajas ir kampus).

Prieš latako montavimą rekomenduojama sujungti visus jo komponentus.

Prieš latako montavimą rekomenduojama..

Įstatykite galinę latako dalį į laikiklį, tada įspauskite priekinę latako dalį.

Latakai įstatomi į laikiklius laikantis ypatingo atsargumo.

Latakai įstatomi į laikiklius..

Latakai įstatomi į laikiklius laikantis ypatingo atsargumo. Judinti latakus po sumontavimo nerekomenduojama, nes galima subraižyti dažus.

Latakų jungimas

1. Jungiant latakus, jie patalpinami vienas prieš kitą, tada vienas iš latakų apsukamas priešinga kryptimi.

2. Kai du latakai sujungti, viršutinis sukamas taip, kad jie standžiai susijungtų tarpusavyje. Sujungimo plotis turi būti ne mažesnis negu 10 mm, sujungimą reikia padengti silikonu.

Latakų jungimas.

Latakų jungimas.

3. Latako sujungimo apkabos sandarinimo gumą iš pradžių reikia padengti silikonu, tada jungti prie galinės latako dalies. Jungimo vietą reikia tvirtai užfiksuoti, pradedant nuo galinės latako paviršiaus dalies ir baigiant priekine. Latako sujungimo apkaba montuojama tiksliai per latakų jungties vidurį.

Latako sujungimo apkabos sandarinimo gumą iš pradžių reikia padengti silikonu.

Latako sujungimo apkabos sandarinimo gumą iš pradžių reikia padengti silikonu..

4. Latako sujungimo apkabą reikia tvirtai užkabinti už priekinės latako dalies.

Latako sujungimo apkabą reikia tvirtai užkabinti už priekinės latako dalies.

Latako sujungimo apkabą reikia tvirtai..

5. Latako sujungimo apkaba fiksuojama lenkiant ir prispaudžiant specialų skliaustą.

Latako sujungimo apkaba fiksuojama lenkiant.

Latako sujungimo apkaba..

Latako kampo montavimas

Latako kampai priveržiami taip pat, kaip laikikliai (žr. aukščiau).

Latako kampai priveržiami..

1. Latako kampai priveržiami taip pat, kaip laikikliai (žr. aukščiau), atsižvelgiant į latako nuolydžio kampą.

Latako kampas prie latako jungiamas taip pat kaip latakas prie latako. Joiner.

Latako kampas prie latako jungiamas..

2. Latako kampas prie latako jungiamas taip pat kaip latakas prie latako.

Round rainwater system gutter corner installation. Final result.

Gutter corner installation. Final result.

Lietvamzdžių montavimas

Lietvamzdžių montavimas.

Lietvamzdžių montavimas.

1. Lietvamzdžius su alkūnėmis sujungti lengva, nes vienas lietvamzdžio galas yra siauresnis už kitą. Lietvamzdį sutrumpinti galima nupjaunant elektriniu pjūklu nesusiaurėjusią dalį.

 Lietvamzdžius su alkūnėmis sujungti lengva.

Lietvamzdžius su alkūnėmis sujungti lengva..

2. Lietvamzdžius reikia montuoti 30 – 40 mm atstumu nuo sienos. Į tai reikia atsižvelgti montuojant pasvirusius lietvamzdžius.

Atstumas nuo lietvamzdžio apačios iki žemės turi būti ne mažesnis negu 300 mm.

Atstumas nuo lietvamzdžio apačios..

3. Atstumas nuo lietvamzdžio apačios iki žemės turi būti ne mažesnis negu 300 mm. Į tai reikia atsižvelgti pjaunant vertikalų lietvamzdį pagal reikiamą ilgį. Lietvamzdžio laikiklių tvirtinimai turi būti tame pačiame lygyje, kaip ir dviejų lietvamzdžių arba lietvamzdžio ir alkūnės jungtis. Kiekvienam lietvamzdžiui reikalingi bent du lietvamzdžio laikikliai. Lietvamzdžių tvirtinimui prie sienos naudojami Ø 8 mm varžtai. Lietvamzdis su alkūne paprastai sujungiamas ant žemės, tada prijungiama įlaja ir lietvamzdis laikiklių pagalba pritvirtinamas prie sienos.

Lietvamzdis įstatomas į laikiklį ir tvirtinamas dviem varžtais su veržlėmis.

Lietvamzdis įstatomas į laikiklį ir tvirtinamas dviem varžtais su veržlėmis.

4. Lietvamzdis įstatomas į laikiklį ir tvirtinamas dviem varžtais su veržlėmis. Apatinį lietvamzdžio laikiklį reikia montuoti lietvamzdžio ir alkūnės jungimo vietoje. Jei tai neįmanoma, tuomet lietvamzdį su alkūne reikia jungti kniedėmis arba savigręžiais varžtais.

Lietvamzdis įstatomas į laikiklį ir tvirtinamas dviem varžtais su veržlėmis.

Lietvamzdis įstatomas į laikiklį..

Eksploatacija

Kad lietaus nuvedimo sistema ilgiau tarnautų, ją reikia nuolat tikrinti ir prižiūrėti.

Lietaus nuvedimo sistemą reikia tikrinti mažiausiai kartą per metus (pageidautina pavasarį), kadangi lietus ne visuomet išplauna medžių lapus, spyglius ir kitas šiukšles, užstrigusias latakuose ir lietvamzdžiuose.

Valyti lietaus nuvedimo sistemą reikia atsargiai, vengiant paviršinių įbrėžimų.

Lietaus nuvedimo sistemą galima valyti vandeniu ir minkštu šepečiu. Vandens slėgis neturi viršyti 50 barų. Taip pat galima naudoti specialias dažytų paviršių valymo priemones . Valymo priemonė paliekama veikti kelias minutes ir tada atsargiai nuplaunama dideliu kiekiu vandens.