Kvadratinės lietaus nuvedimo sistemos montavimas

Kvadratinės lietaus nuvedimo sistemos montavimas. Eskizas brėžinys planas

Kvadratinės lietaus nuvedimo sistemos montavimas.

Lietaus nuvedimo sistema

1. Latako galinis dangtelis
2. Latakas
3. Plokščias laikiklis
4. Vidinis latako kampas
5. Latako laikiklis
6. Įlaja
7. Išorinis latako kampas
8. Alkūnė
9. Lietvamzdis
10. Lietvamzdžio laikiklis
11. Lietvamzdžio alkūnė

Lietaus nuvedimo sistemos komponentai

1. Latako galinis dangtelis, dešinysis
2. Latako galinis dangtelis, kairysis
3. Latakas
4. Plokščias latako laikiklis
5. Vidinis latako kampas
6. Išorinis latako kampas
7. Trumpasis latako laikiklis
8. Ilgasis latako laikiklis
9. Nuožulnusis latako laikiklis
10. Įlaja
11. Alkūnė A
12. Alkūnė B
13. Alkūnė C
14. Lietvamzdis
15. Lietvamzdžio laikiklis, paprastas
16. Lietvamzdžio laikiklis, dvigubas
17. Lietvamzdžio alkūnė

Lietaus nuvedimo sistemos užsakymas

Prieš užsakydami lietaus nuvedimo sistemą suteikite šią informaciją:
• stogo brėžinį su matmenimis
• stogo kraštinių ilgį (L)
• aukštį nuo žemės iki apatinio karnizo krašto (H)
• išsikišusio stogo krašto plotį (C)

Lietaus nuvedimo sistemos užsakymas. Išsikišusio stogo krašto plotį

Išsikišusio stogo krašto plotį.

Lietaus nuvedimo sistemos skersmuo ir jos montavimo specifikacija priklauso nuo stogo ir pastato matmenų ir konfigūracijos.

Vienam kvadratiniam metrui stogo ploto reikalingas vienas  kvadratinis centimetras lietvamzdžio skerspjūvio. Mūsų lietaus nuvedimo sistemos skerspjūvis yra 68 kvadratiniai centimetrai. Didžiausias atstumas tarp lietvamzdžių neturi viršyti 10 metrų, priešingu atveju intensyvių kritulių metu lietvamzdžiai negalės pašalinti viso vandens nuo stogo. Kuo mažesnis atstumas tarp lietvamzdžių, tuo mažesnė tikimybė, kad vanduo užšals šaltuoju žiemos laikotarpiu, o krintantys lapai užstrigs lietvamzdyje.

Reikalingi įrankiai ir papildomos medžiagos

Kokybiškam lietaus nuvedimo sistemos montavimui reikalingi elektrinis pjūklas arba skardos žirklės, grąžtas, kniedžių užspaudimo replės, varžtai ir kniedės.
Lietaus nuvedimo sistemos komponentų įbrėžimus, atsiradusius transportavimo arba montavimo metu galima uždažyti atitinkamais dažais.

Medžiagų pjovimui niekada nenaudokite abrazyvinių diskų!

Latako laikiklių montavimas

Latako laikiklių montavimas.

Latako laikiklių montavimas.

Latako laikiklių montavimas pradedamas nuo palinkusios link lietvamzdžio karnizo pusės. Pirmas ir paskutinis laikiklis montuojami maždaug 150 mm atstumu nuo karnizo galo.

Latako laikiklių montavimas pradedamas nuo palinkusios link lietvamzdžio karnizo pusės.

Latako laikiklių montavimas.

Pirmas laikiklis tvirtinamas taip, kad atstumas tarp įsivaizduojamo stogo paviršiaus pratęsimo ir latako būtų ne mažesnis negu 25 mm. Rekomenduojama palikti vieną varžtą nepriveržtą iki galo, kad prie jo kepurėlės būtų galima pritvirtinti lyginamąjį trosą.

Pirmas laikiklis tvirtinamas taip, kad atstumas tarp įsivaizduojamo stogo paviršiaus pratęsimo..

Pirmas laikiklis tvirtinamas.. Karnizai.

Kitas laikiklis karnizo lentos gale tvirtinamas atsižvelgiant į reikiamą latako nuolydį. Rekomenduojamas latako nuolydis yra 2-3 mm vienam latako metrui. Vienas šio laikiklio varžtas irgi paliekamas neprisuktas iki galo, kad prie jo galima būtų pritvirtinti kitą lyginamojo troso galą.

Atstumas tarp latako laikiklių neturi viršyti 900 mm.

Atstumas tarp latako laikiklių..

Atstumas tarp latako laikiklių neturi viršyti 900 mm. Kiti laikikliai tvirtinami prie karnizo krašto pagal lyginamąjį trosą. Galiausiai priveržiami nepriveržti varžtai, prie kurių buvo pritvirtintas lyginamasis trosas.

Įlajos montavimas

Pažymimas taškas, kuriame lietvamzdis bus tvirtinamas prie latako.

Pažymimas taškas, kuriame lietvamzdis bus..

Pažymimas taškas, kuriame lietvamzdis bus tvirtinamas prie latako. Pažymėtoje latako vietoje skardos žirklėmis iškerpama skylė.

Įlaja ir latakas jungiami tarpusavyje atsižvelgiant į vandens tekėjimo kryptį latake.

Įlaja ir latakas jungiami tarpusavyje atsižvelgiant..

Įlaja ir latakas jungiami tarpusavyje atsižvelgiant į vandens tekėjimo kryptį latake.

Sujungimo vieta tvirtinama kniedėmis.

Sujungimo vieta tvirtinama kniedėmis.

Sujungimo vieta tvirtinama kniedėmis.

Teknes konektora montāža. Final result.

Gutter drop outlet assembly. Final result.

Latako galinio dangtelio montavimas

Latako galinio dangtelio montavimas.

Latako galinio dangtelio montavimas.

Pirmiausiai jungties vieta sutepama silikonu. Po to galinis dangtelis įstatomas į tam numatytus latako griovelius.

Gutter end cap installation. Final result.

Gutter end cap installation. Final result.

Latako montavimas

Prieš latako montavimą rekomenduojama sujungti visus jo komponentus (galinius dangtelius, įlajas ir kampus).

Atstumas tarp latako laikiklių neturi viršyti 900 mm.

Įstatykite galinę latako dalį į laikiklį, tada įspauskite priekinę latako dalį.

Įstatykite galinę latako dalį į laikiklį..

Įstatykite galinę latako dalį į laikiklį, tada įspauskite priekinę latako dalį.

Latakai įstatomi į laikiklius laikantis ypatingo atsargumo.

Latakai įstatomi į laikiklius laikantis ypatingo atsargumo.

Latakai įstatomi į laikiklius laikantis ypatingo atsargumo. Judinti latakus po sumontavimo nerekomenduojama, nes galima subraižyti dažus.

Latakų jungimas

Prieš jungiant latakus reikia atsižvelgti į vandens tekėjimo kryptį. Jungiant latakus, jie patalpinami vienas prieš kitą. Sujungimo plotis turi būti ne mažesnis negu 10 cm, sujungimą reikia padengti silikonu ir sutvirtinti kniedėmis.

Latako kampo montavimas

Latako kampo montavimas

Latako kampo montavimas.

Latako kampai priveržiami taip pat, kaip laikikliai (žr. aukščiau), atsižvelgiant į latako nuolydžio kampą.

Gutter corners connection.

Gutter corners connection.

Latako kampas prie latako jungiamas taip pat kaip latakas prie latako.

Teknes iekšēja stiprinājuma montāža.

Teknes iekšēja stiprinājuma montāža.

Lietvamzdžių montavimas

Lietvamzdžių montavimas.

Lietvamzdžių montavimas.

Lietvamzdžius su alkūnėmis sujungti lengva, nes vienas lietvamzdžio galas yra siauresnis už kitą. Lietvamzdį sutrumpinti galima nupjaunant elektriniu pjūklu nesusiaurėjusią dalį.

Lietvamzdžius su alkūnėmis sujungti lengva, nes vienas lietvamzdžio galas yra siauresnis už kitą.

Lietvamzdžius su alkūnėmis sujungti lengva..

Lietvamzdžius reikia montuoti 30 – 40 mm atstumu nuo sienos. Į tai reikia atsižvelgti montuojant pasvirusius lietvamzdžius.

Lietvamzdžius reikia montuoti 30 - 40 mm atstumu nuo sienos.

Lietvamzdžius reikia montuoti 30 – 40 mm atstumu nuo sienos.

Atstumas nuo lietvamzdžio apačios iki žemės turi būti ne mažesnis negu 300 mm. Į tai reikia atsižvelgti pjaunant vertikalų lietvamzdį pagal reikiamą ilgį.

Atstumas nuo lietvamzdžio apačios iki žemės turi būti ne mažesnis negu 300 mm.

Atstumas nuo lietvamzdžio apačios..

Lietvamzdžio laikiklių tvirtinimai turi būti tame pačiame lygyje, kaip ir dviejų lietvamzdžių arba lietvamzdžio ir alkūnės jungtis. Kiekvienam lietvamzdžiui reikalingi bent du lietvamzdžio laikikliai. Atstumas tarp laikiklių neturi viršyti 1,5 metro.

Lietvamzdžio laikiklių tvirtinimai turi būti tame pačiame lygyje..

Lietvamzdžio laikiklių tvirtinimai..

Apatinį lietvamzdžio laikiklį reikia montuoti lietvamzdžio ir alkūnės jungimo vietoje. Jei tai neįmanoma, tuomet lietvamzdį su alkūne reikia jungti kniedėmis arba savigręžiais varžtais.

Apatinį lietvamzdžio laikiklį reikia montuoti lietvamzdžio ir alkūnės jungimo vietoje.

Apatinį lietvamzdžio laikiklį reikia montuoti..

Lietvamzdžio laikikliai reikalingi lietvamzdžio tvirtinimui prie medinių arba mūrinių pastato sienų.

Lietvamzdžio laikikliai reikalingi lietvamzdžio tvirtinimui.

Lietvamzdžio laikikliai reikalingi lietvamzdžio tvirtinimui..

Lietvamzdis su alkūne paprastai sujungiamas ant žemės, tada prijungiama įlaja ir lietvamzdis laikiklių pagalba pritvirtinamas prie sienos.

Eksploatacija

Kad lietaus nuvedimo sistema ilgiau tarnautų, ją reikia nuolat tikrinti ir prižiūrėti.

Lietaus nuvedimo sistemą reikia tikrinti mažiausiai kartą per metus (pageidautina pavasarį), kadangi lietus ne visuomet išplauna medžių lapus, spyglius ir kitas šiukšles, užstrigusias latakuose ir lietvamzdžiuose.

Valyti lietaus nuvedimo sistemą reikia atsargiai, vengiant paviršinių įbrėžimų.

Lietaus nuvedimo sistemą galima valyti vandeniu ir minkštu šepečiu. Vandens slėgis neturi viršyti 50 barų. Taip pat galima naudoti specialias dažytų paviršių valymo priemones . Valymo priemonė paliekama veikti kelias minutes ir tada atsargiai nuplaunama dideliu kiekiu vandens.